Wong Fei Hung, Ulama Jagoan dari Guandong

Selama ini kita hanya mengenal Wong Fei Hung sebagai jagoan Kung fu dalam film “Once Upon A Time in China”. Dalam film itu, karakter Wong Fei Hung diperankan oleh aktor terkenal Hong Kong, Jet Li. Namun siapakah sebenarnya Wong Fei Hung? Wong Fei Hung...

Perampok Yang Fakih

Diriwayatkan, pada suatu malam, Hakim wilayah Anthaqia keluar rumah, dan pergi ke kebun miliknya. Setelah ia sampai di luar desa, ia dihadang perampok. Si perampok menghardik, “Tinggalkanlah semua yang kamu pakai, kalau tidak aku akan memaksa dengan...

Hanya Karena Sebutir Kurma

Selesai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke mesjidil Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kg kurma dari pedagang tua di dekat mesjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak didekat...

Antara Burung Sehat & Burung Cacat

Syaqiiq al-Balkhi adalah teman Ibrahim bin Adham yang dikenal ahli ibadah, zuhud dan tinggi tawakalnya kepada Allah. Hingga pernah sampai pada tataran enggan untuk bekerja. Penasaran dengan keadaan temannya, Ibrahim bin Adham bertanya, “Apa sebenamya yang...

Fatwa tentang Bekerja di Bank

Berikut inilah adalah mafhum bebas dari fatwa Dr. Yusof al-Qardhawi di dalam kitabnya Fatawa Mu’ashirah: Salah seorang hamba Allah bertanya kepada beliau mengenai hukum bekerja di bank yang mengamalkan sistem riba. Masalahnya, ketika beliau mencari pekerjaan...

Al Imam Ibnu Katsir dan Kitab Al Bidayah Wa Nihayah

Beliau adalah seorang yang dijuluki sebagai Al-Hafizh, Al-Hujjah, Al-Muarrikh, Ats-Tsiqah Imaduddin Abul Fida Ismai Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Qurasyi Al-Bashrawi Ad-Mimasyg Asy-Syafii. Lahir disebuah desa bernama Mijdal daerah bagian Bushra pada tahun 700H. Ayahnya...