Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-3

Mukaddimah Pada menjelang hari-hari ‘Idul Qurban ini banyak kita dengar para khatib membacakan hadits-hadits yang intinya memberikan sugesti agar kita berkurban, tetapi kadangkala di antara hadits-hadits tersebut banyak yang perlu ditinjau ulang lagi, apakah...

Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-2

HADITS KE-DUA ???? ???? ???????? ????????? ???? ???????????? ?????????????? ???? ???????? ???? ????? ?????? ??????? “Barangsiapa yang shalatnya tidak dapat mencegahnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, niscaya dia hanya semakin jauh dari Allah.” KUALITAS...

Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-1

Mukaddimah Mengingat hadits Dla’if (Lemah) sangat banyak terpublikasi di tengah masyarakat awam dan bahayanya bagi ‘aqidah serta keberagamaan mereka, maka kiranya perlu diantisipasi dengan membongkar dan menyingkap hadits-hadits tersebut serta menjelaskan derajat...

Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina

Hadits 416 Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina “Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina.” Riwayat ini batil. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi II/207, Abu Naim dalam Akhbar Ashbahan II/106, al-Khatib dalam at-Tarikh IX/364 dan sebagainya, yang kesemuanya...

Beramallah untuk duniamu seolah-olah …

Hadits 8 Beramallah untuk duniamu seolah-olah … “Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok.” Sekalipun riwayat di atas sangat masyhur dan hampir setiap orang...

Hadist Dha’if dan Maudhu

HADITS DHA’IF DAN MAUDHU Sumber: http://www.almanhaj.or.id/content/2209/slash/0 Oleh Syiakh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah Suatu musibah besar yang menimpa kaum muslimin semenjak masa lalu adalah tersebarnya hadits dhaif (lemah) dan maudhu (palsu) di...