Fatwa tentang Bekerja di Bank

Berikut inilah adalah mafhum bebas dari fatwa Dr. Yusof al-Qardhawi di dalam kitabnya Fatawa Mu’ashirah: Salah seorang hamba Allah bertanya kepada beliau mengenai hukum bekerja di bank yang mengamalkan sistem riba. Masalahnya, ketika beliau mencari pekerjaan...

Lima Jenis Sabar

Kata “sabar” seringkali kita gunakan untuk menasehati atau menghibur seseorang. Namun seringkali pula kita menggunakan sabar yang tidak pada tempatnya. Untuk itu penting bagi kita mengetahui kapan kita harus bersabar dan kapan kita harus meninggalkan...

Berjihadlah dengan Ilmu dan dengan Al Qur’an

BERJIHADLAH DENGAN ILMU DAN DENGAN AL-QUR’AN Pertanyaan. Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Ali Syaikh ditanya : Apakah arahan dan bimbingan Syaikh kepada peserta daurah yang berasal dari negeri yang banyak didapati perbuatan bid’ah dan kesyirikan ? Jawaban Menyebarkan ilmu...

Hakikat Jihad

Oleh Ustadz Abu Qatadah Jihad merupakan puncak kekuatan dan kemuliaan Islam. Orang yang berjihad akan menempati kedudukan yang tinggi di surga, sebagaimana juga memiliki kedudukan yang tinggi di dunia Secara umum, hakikat jihad mempunyai makna yang sangat luas. Yaitu,...

Memanfaatkan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi

Pertanyaan: Bolehkah seorang muslim yang bekerja pada sebuah instansi pemerintah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, padahal dia memiliki mobil pribadi? Jawab: Pegawai negeri sama halnya dengan buruh bayaran. Dia diamanahi melaksanakan tugas yang...

Ibadah Karena Ingin Surga Allah

Pertanyaan: Saya ingin bertanya, bolehkah kita beribadah kepada Allah tetapi bukan mengharap ridha-Nya, namun karena takut neraka dan berkeinginan untuk masuk surga-Nya. Syukron. Jawab: Boleh, dan itulah ibadah yang sempurna, (dengan adanya niat seperti itu) akan...