Memakan Harta Anak Yatim

1. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim,kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)sampai ia dewasa dan penuhilah janji;sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya (al-isra'(17):34). 2. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali...

Jenis Zakat

Zakat Fitrah/Fidyah Dari Ibnu Umar ra berkata : “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari ummat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka...