Nama asli adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim, tetapi beliau biasa dipanggil dengan Ibnu Abbas saja. beliau bergelar Al-Hijr dan Al-Bahr. Ibunda beliau bernama lubabah binti Harist. Ibnu Abbas adalah saudara sepupu Rasullah saw. sejak kecil beliau bergaul dengan Nabi saw. Rasullulah saw. pernah mendoakan beliau agar mengerti Takwil. Beliau langsung belajar kepada Nabi saw. dan setelah Nabi saw. wafat, belaiu belajar kepada sahabat.
Otaknya cerdas, perhatiannya tertumpah semata-mata kepada ilmu. Pernah beliau datang ke rumah seorang sahabat guna mengetahui suatu hadits. kebetulan sahabat tersebut sedang tidur. Lalu beliau menunggu di beranda rumah sampai sahabat tersebut bangun, baru kemudian menanyakannya apa yang dimaksud. Dengan akalnya yang tajam dan pikiran yang luas tidak henti-hentinya beliau menimba dan

meneliti ilmu pengetahuan, sehingga jadilah beliau seorang tokoh di bidang ilmu. Oleh Khalifah Umar bin Khatab pernah dijadikan teman musyawarah. Sistem pengajaran beliau ialah, satu hari mengajarkan tafsir, satu hari fiqh, satu hari siasat dan strategi perang, satu hari tarikh dan kebudayaan bangsa arab, dan satu hari syair.
Adapun sifat-sifatnya antara lain, ialah :

* Kemauannya keras dan perhatiannya dicurahkan untuk ilmu.
* Jiwanya Suci.
* Tidak menyimpan dendam tehadap siapa pun juga.
* Menginginkan kebaikan bagi setiap orang yang dikenalnya ataupun tidak.
* Kuat Ibadahnya.
* Rajin bangun malam untuk ibadah.
* Sering melakukan puasa siang hari.

* Cenderung menjauhi persengkatan, Perselisihan, dan memudahkan perdamaian serta serta bersikap lemah lembut. Karena itu, ketika terjadi persengkatan antara Abu bin Abi Thalib dan Muawiyah, beliau mengutamakan perdamaian daripada peperangan.

Demikian sekilas riwayat hidup Ibnu Abbas, seorang sahabat besar, pengahafal Al-Qur’an 30 juz, hadits. Beliau wafat alam usia 71 tahun.