Nama asli beliau adalah Muqbiran bin Qais, tapi terkenal dengan panggilan Abu Darda (bapaknya Darda). Darda adalah nama salah seorang putri beliau.
Abu darda adalah orang Madinah asli. jadi, beliau termasuk golongan Anshor (julukan Rasulullah saw untuk orang-orang Madinah, karena pertolongan mereka atas (muhajirin) orang yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah). Beliau termasuk orang kaya Tetapi beliau juga telah berhasil berjuang mengalahkan hawa nafsunya. Abu darda adlah sahabta Nabi saw. yang hafal Al-Qur’an, ahli Hadits, Ahli fiqh, ahli hikmah, filosof dan ahli pidato. Beliau adalah seorang yang zuhud (orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia), dibawah ini adalah contohnya :

* Di waktu beliau sedang sakit, datanglah beliau untuk menjenguk. Ketika itu beliau sedang terbaring ditempat tidur. Lalu sahabat beliau menawarkan agar alas beliau diganti dengan kasur. Abu darda menjawab dengan isyarat telinjuknya :”Kampung kita yang disana, untuk itulah kita siapkan bekal, ke sanalah kita kembali. Kita akan berangkat kesana dan kita beramal untuk persiapan kita disana.”
* Yazid anak khalifah Muawiyah pernah melamar anak perempuannya, tapi ditolaknya. kemudian anaknya dilamar oleh seorang muslim shaleh, yang miskin, tapi diterimanya.

Abu Darda’ lebih mengutamakan kesucian batin daripada kesucian lahir. Pada masa Khalifah Usman, beliau pernah jadi hakim di Syiria. Abu Darda juga banyak meriwayatkan hadits-hadits Nabi.
Demikianlah riwayat hidup ringkas sahabat Abu darda yang wafat di Damaskus pada tahun 32 H.