“Nyonya.. emm.. sebelum ke sini, anda dirawat dokter lain, kan?”

“Iya, betul sekali dokter..”

“Sungguh dokter bodoh, ia tak mampu menyembuhkan penyakit anda. Lalu, keputusan bodoh apa yang ia katakan kepada anda?”

“Menemui anda…”