Ketika Anas bin Malik, khadim Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang dari Irak ke Madinah, ia takjub oleh shalat ‘Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjadi amir kota Madinah. Anas radhiyallahu ‘anhu shalat di belakang ‘Umar. Setelah itu, dia berkata,
” Aku tidak pernah shalat di belakang imam setelah Rasulullah yang shalatnya sama dengan shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, kecuali imam kalian ini – ‘Umar bin Abdul Aziz yang dalam shalatnya menyempurnakan ruku dan sujud dan meringankan duduk dan berdirinya.

Mimpi yang Membawa Kabar Gembira Khilafah ‘Umar

Ada seorang lelaki yang bermimpi seolah-olah ada yang berkata dari langit sambil memandang dia, “Keadilan, kasih sayang, dan nyatanya amal shalih pada orang-orang yang shalat telah datang pada kalian”.
Lelaki itu bertanya, “Siapakah dia ?. Semoga Allah merahmatimu”.
Orang itu lalu turun ke bumi dan menulis dengan tangannya “‘UMAR”.
Pada siang harinya, ternyata ‘Umar bin Abdul Aziz telah diangkat menjadi khalifah.

dikutip dari Biografi
‘Umar bin Abdul Aziz – Penegak Keadilan
penerbit Gema Insani Press