Imam Ali ibn Musa al-Ridha AS meriwayatkan berdasarkan
rangkaian perawi dari kakek-kakeknya dari Imam Ali AS
bahwa Rasulullah SAWA menyampaikan khutbah berikut
ketika datangnya bulan Ramadhan

Wahai manusia! Telah datang bulan Allah
(Sharu-Allah) yang penuh barakah dan maghfiroh
(pengampunan) Nya. Bulan ini di sisi Allah merupakan
yang terbaik dari segala bulan. Siangnya adalah yang
terbaik di antara siang, malamnya adalah yang terbaik
di antara malam, dan saat-saatnya adalah yang terbaik
di antara saat-saat. Ini adalah suatu bulan di mana
kamu diundang olehNya menuju ke dhiafatillah
(perjamuan) Allah. Dan dipermuliakan kamu di dalamnya.
Di dalamnya nafas-nafas kamu merupakan tasbih, tidurmu
ibadat, dan amalanmu dimakbulkan dan doa-doa kamu
mustajab.
Maka karena itu hendaklah kamu memohon kepada Allah
Rabbmu dengan niat yang benar dan hati yang suci agar
Allah menolong kamu untuk terus berpuasa, dan membaca
KitabNya.

Sesungguhnya celakalah orang yang tidak beroleh
keampunan Allah dalam bulan yang agung ini. Ketika
berpuasa ingatlah akan lapar dan haus di Hari
Pengadilan. Berilah sadaqah kepada orang faqir miskin.
Hormatilah orang-orang tua-tuamu, sayangilah
orang-orang mudamu dan sambunglah tali kekeluargaanmu.
Jagalah lidahmu, dan pejamkan matamu dari pemandangan
yang tak patut dilihat dan jagalah telingamu dari
suara yang tak patut didengar.

Berlaku baiklah kepada anak yatim piatu sehingga anak
yatim kamu juga akan diperlakukan dengan baik.
Bertaubatlah kepada Allah atas dosa-dosa kamu dan
berdoalah dengan tangan terangkat dalam waktu-waktu
solatmu kerana inilah waktu-waktu yang terbaik, di
mana Allah melihat hamba-hambaNya dengan belas
kasihan. Ia menjawab apabila mereka menyeru, menyambut
apabila mereka memanggil, memberi apabila mereka
meminta, dan mengabulkan apabila mereka memohon.

Wahai manusia! Sesungguhnya jiwamu digadaikan dengan
amal perbuatanmu. Bebaskanlah jiwamu itu dengan
memohon keampunanNya. Punggungmu keberatan menanggung
dosamu, maka ringankanlah dengan sujudmu yang lama.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah bersumpah
dengan nama Kemuliaan dan KehormatanNya bahwa Ia tidak
akan mengazab orang yang melaksanakan solat dan sujud,
dan bahwa Ia tidak akan menakutkan mereka dengan api
neraka pada Hari Pengadilan.

Wahai manusia! Apabila seseorang di antara kamu
memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada seorang
mukmin maka Allah akan memberikan pahala kepadanya
dengan pahala membebaskan seorang hamba, dan Ia akan
mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu

Dikatakan (seseorang) berkata kepada Nabi SAW
Tetapi tidak setiap dari kita berkemampuan untuk
berbuat demikian Nabi SAW menjawab Jauhkanlah
dirimu dari api neraka, sekalipun hanya dengan sebutir
kurma, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun
hanya dengan seteguk air. Wahai manusia! Barang siapa
dalam bulan ini memelihara perilaku yang baik maka
Allah akan memudahkannya berjalan di atas sirat pada
hari ketika kaki mudah tergelincir. Barang siapa pada
bulan ini meringankan pekerjaan pelayannya maka Allah
akan memudahkan perhitungannya, dan barang siapa
mengekang perbuatan buruknya dalam bulan ini maka
Allah akan menyelamatkannya dari kemarahanNya pada
Hari Pengadilan. Barang siapa memutus tali
kekeluargaan di dalamnya maka Allah akan memutus
rahmatNya pada Hari Pengadilan. Barang siapa
mendirikan solat sunat di dalamnya maka Allah akan
menyelamatkannya dari api neraka, dan barang siapa
melakukan solat yang wajib dalam bulan ini maka
pahalanya seperti tujuh puluh kali pahala solat wajib
dalam bulan-bulan yang lain. Barang siapa yang
memperbanyakkan membaca solawat ke atas diri saya
dalam bulan ini maka Allah akan memberatkan timbangan
amal baiknya pada hari di mana timbangan-timbangan
menjadi ringan. Barang siapa dalam bulan ini membaca
sepotong ayat Qur’an maka pahalanya seperti pahala
mengkhatamkan Qur’an di bulan lain.

Wahai manusia! Pintu-pintu surga tetap terbuka dalam
bulan ini. Berdoalah kepada Rabbmu (Tuhanmu) agar Ia
tidak menutupnya bagimu. Pintu-pintu neraka telah
tertutup, berdoalah kepada Rabbmu agar Ia tidak
membukanya bagimu. Syaitan-syaitan telah terbelenggu,
berdoalah kepada Rabbmu agar tidak membiarkan mer
Wahai manusia! Pintu-pintu surga tetap terbuka dalam
bulan ini. Berdoalah kepada Rabbmu (Tuhanmu) agar Ia
tidak menutupnya bagimu. Pintu-pintu neraka telah
tertutup, berdoalah kepada Rabbmu agar Ia tidak
membukanya bagimu. Syaitan-syaitan telah terbelenggu,
berdoalah kepada Rabbmu agar tidak membiarkan mereka
menguasaimu.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib AS berkata Saya
bertanya,Ya Rasulullah, apakah amal yang terbaik
dalam bulan ini?. Beliau menjawab, Wahai Abul Hasan,
amal yang afdal (terbaik) dalam bulan ini ialah
menjauhi dari apa yang diharamkan Allah.”