Kisah Dzulqarnain, Ya’juj dan Ma’Juj

Dalam Firman Allah SWT :”mereka akan bertanya kepadamu(Muhammad) tentang Dzulqarnain, katakanlah: “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya.”
“Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, maka diapun menempuh suatu jalan.”
“Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahri (sampai ke pantai sebelah baratdimana Dzulqarnain melihat matahari sedang terbenam). Dia melihat matahari terbenam didalam laut yang berlumpuran hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat(umat yang tidak beragama). kami berkata: “hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan (dengan menyeru mereka kepada beriman) terhadap mereka.”
Berkata Dzulqarnain : “Adalah orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhanya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.”
“Adapun orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami itahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami.”
kemudian dia menempuh jalan (yang lain). hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit Matahari 9 sebelah timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari

(cahaya) matahari (menurut sebagian ahli Tafsir bahwa golongan yang ditemui Dzulqarnain itu adalah umat yang miskin) itu, demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh sesuatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia telah sampai diantara dua gunung, dia mendapati dihadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan (mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain, karena bahasa mereka amat jauh bedanya dari bahasa yang lain, dan merekapun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kekurangan kecerdasan mereka).
Mereka berkata : “Hai Dzulqarnain, sesungguhnya ya’juj dan ma’juj itu (yang dimaksud disini ialah dua bangsa yang membuat kerusakan dimuka bumi, sebagian yang telah yang telah dilakukan oleh bangsa Tartar dan Mongol) orang-orang yang membuat kerusakan dimuka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara mereka?”
Dzulqarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanju kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka.”
“Berilah aku potongan-potongan besi,” hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu,

berkatlah dzulkarnain :”Tiuplah (api itu),” Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api. Diapun berkata :”Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu.”
maka mereka ridak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya. Dzulqarnain Berkata: “Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji tuhanku. dia akan menjadikannya hancur lulh dan janji tuhanku adalah benar.”
Kami biarkan mereka di hari itu(dihari kehancuran dunia yang dijanjikan oleh Allah SWT). Bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi (maksudnya tiupan yang kedua yaitu tiupan sebagai tanda kebangkitan dari kubur dan pengumpulan di padang Mahsyar, sedang tiupan yang pertama ialah tiupan kehancuran alam ini) sangkala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya, dan kami nempakkan jahanam pada hari itu (pada hari mahluk di padang Mahsyar dikumpulkan).
kepada 0rang-orang kafir dengan jelas yitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebenaran ku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar.
(QS. Al-Kahfi: 83-101)

2 thoughts on “Kisah Dzulqarnain, Ya’juj dan Ma’Juj

 • 14 May 2010 at 20:33
  Permalink

  Telah terbit buku baru berjudul: “JEJAK YAKJUJ & MAKJUJ DALAM INSKRIPSI YAHUDI” penerbit Hikmah – Mizan (mei,2009, ditulis oleh Wisnu Sasongko (penulis buku Armageddon). silahkan lihat: http://www.mizan.com/index.php?fuseaction=buku_full&id=8146

  Buku Yakjuj & Makjuj ini berjaya membuka misteri yang selama ini terkubur, yaitu lokasi yakjuj makjuj, keturunannya dll. Buku ini ditulis dengan metode Sinkronik Diakronik secara ilmiah. Buku ini telah menjadi best seller di Malaysia tahun 2010 dengan tajuk: “Yakjuj & Makjuj: Bencana di Sebalik Gunung”, dan sekarang sudah terbit di Indonesia.

  Berikut ini kandungan isi buku “JEJAK YAKJUJ & MAKJUJ DALAM INSKRIPSI YAHUDI” karya Wisnu Sasongko:

  Kata Pengantar

  Bab 1: Inskripsi Yahudi: Sebuah Pengantar
  -Kenapa kita perlu menelusuri Yakjuj & Makjuj dalam Inskripsi Yahudi?
  -Inskripsi Yahudi dan Latar Belakang Pembentukannya
  -Septuagint: Perjanjian Lama
  -Inskripsi karya Flavius Josephus
  -Naskah Laut Mati ’The Dead Sea Scrools’
  -Talmud
  -Carta Timeline Talmud
  -Timeline Inskripsi Yudaisme
  -Analisis eksplorasi Sinkronik – Diakronik tentang Yakjuj dan Makjuj
  -Usaha mengaburkan identiti bangsa Gog Magog
  -Usaha mencemarkan nama baik Nabi Ishaq

  Bab 2: Suara-suara dari Padang Gurun tentang Zulqarnain danYakjuj & Makjuj
  – Latar belakang Pertanyaan pendeta Yahudi tentang Zulqarnain kepada Nabi Muhammad.
  – Senandung Padang Gurun tentang Muhammad
  – Daud menyebut Muhammad sebagai ”Adonai”
  – Percakapan Yahya/John Pembabtis dengan pendeta Yahudi tentang ”Nabi yang Akan Datang”
  -Isa menyebut Muhammad sbg ”Terang yang Besar”
  -Daniel menyebut Muhammad sebagai ”batu yang meremukkan patung”
  -Muhammad, Benang Merah senandung para nabi
  -Orang-orang Yahudi rela tinggal di padang Paran
  -Nabi Jeremiah (Aramia) menyebutnya ”Ehmed”
  -Talmud Babilon menyebutnya ‘Emeth’
  -Yakjuj & Makjuj dalam sumber Islam
  -Yakjuj & Makjuj di dalam al-Quran dan Tafsir
  -Seputar Asbabun Nuzul (Sebab-sebab Turun Ayat)
  -Epistemologi bijak yang dikongkong oleh kesombongan
  -Adakah “bangsa yang buta huruf” mampu membaca kisah Alexander?
  -Sifat Zulqarnain
  -Sifat Yakjuj & Makjuj di dalam Tafsir Qur’an

  Bab 3: Genealogi Yakjuj Makjuj dalam Inskripsi Yahudi
  -Di dalam Bible, Yakjuj dan Makjuj disebut Gog dan Magog
  -Garis Keturunan Yakjuj Makjuj dalam Yahudi
  -Magog dalam Talmud
  -Scythia Yakjuj Makjuj di dalam buku Josephus,“Antiquities of the Jews”
  -Scythia Yakjuj Makjuj di dalam buku Josephus,’’Jews Wars’
  -Al Qur’an bebas daripada unsur Plagiat
  -Josephus Menggunakan Bahasa Yunani
  -Bahasa Yunani baru dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad 9 M
  -Scythia Yakjuj Makjuj di dalam buku Josephus,’The Apions’
  -Scythia Yakjuj Makjuj di dalam Perjanjian Baru
  -Magog di dalam Inskripsi Gulungan Laut Mati
  -Lokasi Gog Magog Scythia
  -Nama Gog Magog
  -Bukti Kisah Yakjuj dan Makjuj di dalam Al Quran bukan plagiat daripada kitab sebelumnya

  Bab 4: Gerombolan Nomad Scythia adalah Gog Magog
  -Tafsir al-Quran Yusuf Ali: Scythia adalah Yakjuj Makjuj
  -Kesalahan Evangelis dan Zionis:’Scythia’ daripada nama ’Isaac’
  -’Gog’ dalam inkripsi Cylinder Ashurbanipal Assyria
  -Suku Scythia adalah suku pertama yang berhasil menjinakkan kuda
  -Menjejak serapan kata GOG atau JUJ dalam bahasa Inggeris dan Jerman
  -Kebiadaban bangsa Yakjuj Makjuj Scythia
  -Lokasi Kediaman Bangsa Yakjuj Makjuj Scythia
  -Bukti Akeologi Bangsa Yakjuj Makjuj Scythia mendiami di Utara (Eurasia)
  -Timeline Gerombolan Barbar Scythia
  -Raja-raja Scythia
  -Lokasi Kediaman Scythia menurut Peta Kuno Yunani
  -Saudara sebangsa Scythia adalah suku Xiongnu, Hun, Mongol, Tartar
  -Lagu ‘Scythian Tribe’
  -Republik Sacha: Munculnya negeri Scythia Moden?

  Bab 5: Sejarah Timur Tengah dan Yahdudi serta peranan bangsa Barbar Scythia
  -Menelusuri jejak bangsa Yakjuj dan Makjuj Scythia dalam Sejarah Timur Tengah
  -Timeline Timur Tengah dan Sejarah Bani Israel serta hubung kait dengan Yakjuj & Makjuj Scythia
  -Peta Kekuasaan – Kekuasaan di Fertile Crescent – Timur Tengah tahun 700-550 SM
  -Sinkronik-Diakronik Peradaban Timur Tengah tahun 700-550 SM
  -Tempoh Serangan Yakjuj Makjuj Scythia

  Bab 6: Serangan Yakjuj & Makjuj ke Kerajaan Hitti di Urartu 743 SM
  -Ekspedisi Assyria Memerangi Yakjuj Makjuj Scythia
  -Suku Barbar Scythia dan Cimmeria bersaing menakluk Urartu
  -Yakjuj & Makjuj Menerobos Pegunungan Kaukasus
  -’Rab Kisir Gimirai’ pasukan khusus Yakjuj Makjuj Cimmeria
  -Jalur sempit keluarnya Yakjuj & Makjuj Scyhtia & Cimmeria
  -Darial Gorge (Ngarai Darial) dan Caspian Gates
  -Yakjuj Makjuj Cimmeria menjadi perajurit upahan Kerajaan Assyria
  -Kerajaan Scythia di Urartu tahun 700 SM

  Bab 7: Serangan Yakjuj & Makjuj ke Samaria, Ibu kota Kerajaan Israel Utara tahun 721 SM
  -Zaman Keemasan Israel
  -Kerajaan Israel berpecah-belah
  -Israel melanggar janjinya sendiri, Mulai menyembah berhala patung-patung.
  -Pembuangan Suku Israel
  -Serangan Yakjuj Makjuj Cimmeria ke Samaria tahun 722 SM sebagai Hukuman Allah
  -Penaklukan Raja Sargon II dalam Inskripsi Assyria
  -Para nabi yang mengingatkan kerosakan akidah kerajaan Israel

  Bab 8: Serangan Yakjuj dan Makjuj ke Niniwe Assyria tahun 612 SM
  -Niniwe, Ibukota Kerajaan Assyria
  -Pasukan berkuda Media dan Scythia bergerak ke Niniwe
  -Kejahatan dan Kekejaman bangsa Assyria
  -Para Penafsir Bible menutupi peranan bangsa barbar Scythia dalam penghancuran Niniwe
  -Raja Assyria berputus asa dengan membakar diri dan Istananya
  -Niniwe pun dijarah dan dibakar oleh Scythia Yakjuj Makjuj
  -Nabi-nabi Israel yang mengingatkan kehancuran Niniwe
  -Harta karun Emas suku Scyhtia dari Rampasan di Niniwe

  Bab 9: Serangan Yakjuj & Makjuj ke kota Jerusalem, Ibu kota Kerajaan Yehuda tahun 587 SM
  -Yakjuj Makjuj Scythia menyerang Jerusalem
  -Catatan Herodotus ketika memasuki negeri Yakjuj Makjuj Scythia
  -Nabi Jeremia pernah tampil di Jerusalem mengingatkan datangnya Gog Magog
  -Gabungan Scythia dan Babilon inilah ‘Periuk Mendidih dari Utara’
  -Dan Jerusalem pun merana
  -Ezra / Uzair memasuki Runtuhan Jerusalem
  -Scythia, setelah kehancuran Yerusalem: Gerombolan Scythia menghancurkan Babilon

  Bab 10: Nabi Yehezkiel memberi khabarkan datangnya Gog Magog
  -Kesalahan Kronologi Kenabian Israel menjadikan kisah Gog Magog dalam Bibel sulit dipahami
  -Kelalaian Editor/Penyalin Kitab Yehezkiel
  -Kronologi Kisah dalam kitab Yehezkiel
  -Magog dalam Yeheziel adalah bangsa Barbar Scythia
  -Keaslian Teks Yehezkiel 38 dan 39

  Bab 11: Nabi Yunus mengingatkan Kota Niniwe tentang Ancaman Yakjuj dan Makjuj
  -Nabi Yunus memberitakan tentang Gog Magog
  -Gerombolan Barbar Scythia keluar dari balik pegunungan Kaukasus
  -Raja Assyria dan penduduk Niniwe patuh pada Yunus
  -Kisah Dakwah Nabi Yunus dan Isa
  -Usaha penyisipan teks

  Bab 12: Nahum mendapat penglihatan tentang dekatnya Kehancuran Niniwe
  -Kehancuran Niniwe sebagai bentuk Murka Tuhan

  Bab 13: Amos dan Joel mengibaratkan keluarnya Gog Magog laksana Serangan Belalang
  -Siapakah Amos?
  -Bible juga mengumpamakan serangan Yakjuj & Makjuj sebagaimana serangan Belalang.
  -Bible menyebut Gog adalah Raja Belalang.
  -Sifat serangan Belalang dalam Bible
  -Nabi Muhammad mengibaratkan serangan Yakjuj Makjuj seperti serangan belalang
  -Serangan Belalang di Timur Tengah
  -Bencana Belalang

  Bab 14: Pergelutan Nabi Jeremia Mengingatkan Kebebalan Kaum Israel tentang Bahaya Gog Magog
  -Siapakah Jeremia?
  -Malapetaka dari Utara adalah Yakjuj & Makjuj
  -Alasan Nebukadnezar membawa pasukan Yakjuj Makjuj Scythia
  -Jeremia diutus bagi mengingatkan tentang bahaya munculnya Yakjuj Makjuj ke atas Jerusalem
  -Bukti Pendapat Jeremia memberitakan tentang keluarnya gerombolan Yakjuj Makjuj Scythia.
  -Gelar pasukan Gog Magog yang dipakai Jeremia
  -Dalam Jeremia, Gog Magog disebut sebagai gandar besi
  -Bani Israel Judea Jerusalem berlindung pada Mesir
  -Juj = Gog = Yoke = Joch
  -Nabi Jeremia dipenjara oleh Bani Israel Yehuda.
  -Jerusalem hancur secara total
  -Nabi Jeremia dibebaskan oleh Yakjuj Makjuj Scythia

  Bab 15: Keluarnya Yakjuj & Makjuj Pada Akhir Zaman dalam Inskripsi Yahudi
  -Keluarnya Yakjuj & Makjuj pada Akhir Zaman di dalan sumber-sumber Islam
  -Keluarnya Yakjuj & Makjuj pada Akhir Zaman petanda Kiamat sudah dekat
  -Mungkinkah Sejarah Terulang?
  -Ramalan keluarnya Yakjuj dan Makjuj (Gog Magog) dalam Inskripsi Yahudi
  -Ramalan Merajalelanya Gog Magog di dalam Perjanjian Lama
  -Ramalan keluarnya Magog dalam Talmud Babilon
  -Perjanjian Baru: Gog Magog sebagai pasukan Iblis yang terlepas.

  Bab 16: Jawapan atas Distorsi Evangelis Barat tentang Gog Magog

  Kesimpulan -Bibliografi – Indeks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.