Seorang lelaki masuk ke sebuah restoran. Kemudian dia bertanya kepada si
pelayan.
“Ayam ada?”
“Ada!”
“Kambing ada?”
“Ada!”
“Bebek ada?”
“Ada!”
“Kalau begitu, suruh keluar semua sekarang! saya mau makan.