Seorang anak yang baru pulang sekolah berteriak kegirangan memasuki rumah.

Anak: “Ibu, hari ini saya senang sekali. Saya memang lebih pandai dari teman-teman saya yang lain. Hari ini saya dapat nilai 100.”
Ibu : “Wah …, anak ibu memang paling pintar. Mata pelajaran apa, Nak?”
Anak: “Matematika dan sejarah, Bu.”
Ibu : “Dua-duanya?”
Anak: “Bukan, Matematika 50, Sejarah 50.”