Dua anak kecil bertengkar mengenai ayah siapa yang lebih hebat.
Anaknya Irsan: “Papaku lebih hebat daripada papamu”
Anaknya Jimmy: “Kalo gitu, mamaku lebih hebat daripada mamamu”
Anaknya Irsan mengingat-ingat, “rasanya kamu benar, papaku selalu bilang begitu.”