Suatu hari ‘Umar berpidato di depan jamaah kaum Muslim, “Hai sekalian manusia, barang siapa di antara kalian ada yang melihat aku melakukan suatu kesalahan, hendaklah dia meluruskan tindakanku”. Tiba-tiba ada seorang Arab gunung yang terus saja berdiri, dan dengan kerasnya dia berkata, “Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, andaikata aku melihat ada sesuatu kekeliruan yang engkau lakukan, pasti aku akan meluruskannya dengan pedangku ini”.

“Alhamdulillah”, kata ‘Umar, “di dalam umatku masih ada orang yang hendak meluruskan ‘Umar dengan pedangnya andaikata ‘Umar melakukan kesalahan”.

Teladan Sang Khalifah
Dari Celah-Celah Kehidupan ‘Umar bin Khaththab