Pada jaman dahulu hiduplah seorang raja yang amat berkuasa,namanya raja Syah Alam, banyak negara yang menjadi taklukannya. Dan setiap tahun tepat hari ulang tahun sang baginda seluruh raja taklukan datang untuk membayar upeti kepada sang raja atau hadiah ulang tahun beliau.
Diantara raja-raja tersebut ada tiga raja yang miskin,yaitu raja duku, raja rambutan dan raja durian. Nama raja tersebut sesuai dengan penghasilan dari negara masing – masing.
Tepat pada hari ulang raja Syah Alam berangkatlah ketiga raja tersebut membawa hasil negaranya yaitu duku,rambutan dan durian. Sesampainya dikerajaan Syah Alam majulah raja duku untuk mempersembahkan buah duku hasil dari negaranya (maklum raja melarat).
Melihat persembahan dari raja duku murkalah sang raja dan raja berkata
“Untuk apa kamu jauh – jauh kemari cuma menyumbang buah duku !!!”
Maka raja Syah Alam memerintahkan prajuritnya untuk menghukum raja duku tersebut. Sabda beliau:
“hei … prajurit masukan duku itu kedalam pantat raja duku.”
Maka dengan paksa dimasukkanlah duku tersebut kepantat raja duku. Karena kesakitan raja dukupun berteriak – teriak
“aduh…aduh ampun paduka !!! sakit …. sakit…… sakitttt.. haaaaa…… haaaaa…”
Semua yang hadirpun terheran -heran termasuk raja Syah Alam,kenapa habis berteriak teriak kesakitan raja duku kok tertawa terbahak bahak. Setelah raja duku berhenti tertawa bertanyalah sang raja Syah Alam.
“Hei !!! raja duku kenapa engkau setelah berteriak – teriak kesakitan terus tertawa terbahak -bahak ?.
Dengan takut – takut raja duku menjawab
“dimasukin buah duku saja begini sakitnya apalagi teman saya si Raja rambutan lebih – lebih raja durian… bayangkan… “