Diruang tengah sedang bercakap-cakap lah putri dan adiknya yang tergolong pintar itu
Adik : “Ka, main tebak-tebakan yuk?”
Putri: “Siapa takut”
Adik : “Ka, kalo gua yang banyak kelinci khan
namanya gua kelinci, kalo yang gua yang banyak semutnya namanya apa?”
Putri: “Gua semut”
Adik : “Kalo yang banyak monyetnya apa?”
Putri: “Gua monyet”
Adik : “Ih kaka plin plan kaka ini semut atau monyet sich ?”
Putri: “!@#$%^&